Aktuális pályázat

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

A Sádt Győző Alapítvány - közhasznú szervezet - pályázatot hírdet a Corvinus Egyetem II. III. éves illetve mesterszakos hallgatói részére. (Az alapító okirat értelmében nem pályázhatnak sz első éves illetve a végzős hallgatók.)

A pályátat elbírálásakor az alapítvány kuratóriuma előnyben részesíti azokat, akiknek tanulmányi eredményük megfelelő, akiknek szociális helyzetük indokolja, akik közösségi tevékenységükkel kivívták társaik elismerését, akik a tanulás mellett szakmai vagy egyéb munkát végeznek.

A pályázat tartalma: formanyomtatványa nincs az alapítványnak, A/4-es papiron kérelem benyújtását kéri a kuratórium, melyhez részletes bemutatkozó önéletrajz, tanulmányi eredményeket, szociális helyzetet igazoló dokumentumok másolatainak, közösségi munkát, publikációkat, bármilyen egyéb tevékenységet igazoló ajánlásoknak csatolása várható el.

A legjobb pályázókat a kuratórium - egyszeri pénzbeli támogatásban illetve ösztöndíjban részesíti. A pályázatok beérkezési határideje a feltételekkel összefüggő dokumentációval:

2017. április 07.

cím: Sádt Győző Alapítvány 1114 Budapest, Bartók Béla út 60.

e-mail cím: sadtgyozoalapitvany@t-online. hu vagy sadt.zsuzsa@t-online.hu

Honlap: www.sadtgyozoalapitvany.hu

Az eredményhírdetés helyéről és idejéről a nyertes pályázókat a kuratórium levélben értesíti.