MEGHÍVÓ

M E G H Í V Ó

Sádt Győző Alapítvány 2017. április 22-én 09 órakor tartandó kuratóriumi ülésre

Napirendi pontok:  1. Jegyzőkönyvvezető, 2 hitelesítő megválasztása

                               2.  Beszámoló dr. Mátyás Antalné meghívásáról

                               3.  Beszámoló a működési és szakmai pályázatok helyzetéről (366. a várakozó listán)

                               4.  Beszámoló az Erste Bank által meghírdetett "Egyről a kettőre" pályázat helyzetéről

                               5.  Az alapítvány 2016.évi pénzügyi helyzete

                               6.  Győző 25 éve lett a bűntény áldozata - közös tervezés a májusi pályadíjak átadásakor az              

                                    ünnepélyes emlékezés szervezéséről

                                7. Egyéb 

                                8.  A beérkezett  34  pályázat elbírálása. Eredményhirdetés helye és ideje

Budapest, 2017. április 11.                                          Zeke  Gyula  -  elnök