PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sádt Győző emlékére a családja alapítványt hozott létre,miután 1992. május 11-én munkavégzés közben pénzszerzés reményében a nyílt utcán megölték.Ő akkor a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem nappali tagozatának negyedéves hallgatója volt.A család az erőszak elleni tiltakozásként  Győző megtakarított pénzéből hozta létre,és a szülők, barátok, munkatársak, oktatási intézmények, a Corvinus Egyetem,a Skála Rt.,a Soros Alapítvány,a Demján Alapítvány hozzájárulásaiból, pályázati pénzekből,valamint az állampolgárok által felajánlott 1%-os személyi jövedelemadóból állt össze.

                                               P  Á L Y Á Z A T I      F E L H Í V Á S       !     

A Sádt Győző Alapítvány - közhasznú szervezet - pályázatot hirdet a Corvinus Egyetem II. III. éves, illetve mesterszakos hallgatói részére. (Nem pályázhatnak az első éves illetve végzős hallgatók).

A pályázat elbírálásakor a kuratórium előnyben részesíti azokat,   akiknek tanulmányi eredményük megfelelő, akiknek szociális helyzetük indokolja, akik a tanulás mellett közösségi, szakmai vagy egyéb munkát végeznek.

(A pályázat tartalma: formanyomtatványa nincs az alapítványnak, A/4-es lapon kérelem benyújtását, részletes bemutatkozó önéletrajzot vár el a kuratórium, melyhez a tanulmányi eredményeket, szociális helyzetet igazoló dokumentumok szükségesek, illetve a közösségi munkát, munkavégzést igazoló ajánlások csatolása várható el.)

A legjobb pályázókat a kuratórium - egyszeri pénzbeli támogatásban vagy ösztöndíjban - részesíti.

A pályázatok beérkezési határideje a feltételekkel összefüggő dokumentációval együtt:

                                              2 0 1 8 .   á p r i l i s    0 6.

E-mail cím:                     sadtgyozoalapitvany@t-online.hu

 Cím:                               1114. Budapest, Bartók Béla út 60. II. 1.

Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a nyertes pályázókat a kuratórium értesíteni fogja.

Honlap:                           www.sadtgyozoalapitvany.hu

2018/02/02 (Egész nap) to 2018/04/06 (Egész nap)