Pályázati felhívás 2020.

2020/01/20 - 00:00 to 2020/04/03 - 23:45
Sádt Győző emlékére szülei és testvérei alapítványt hoztak létre. Sádt Győzőt – a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem IV. éves nappali tagozatos hallgatóját – a Skála Áruház
pénzszállító autójának kirablásakor ért halálos lövés 1992-ben. Az alapítvány tőkéje Győző
megtakarított pénzéből, a szülők, barátok, oktatási intézmények, a Corvinus Egyetem, a
Skála Rt., a Soros Alapítvány, a Demján Alapítvány hozzájárulásaiból, pályázati pénzekből,
valamint az állampolgárok által felajánlott 1% személyi jövedelemadóból állt össze.
 
P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S !
 
A Sádt Győző Alapítvány – közhasznú szervezet – pályázatot hirdet a Corvinus Egyetem II.,
III. éves és a mesterszakos hallgatói részére. Az alapító okirat értelmében nem pályázhatnak
az első éves illetve a végzős hallgatók.
 
A pályázat elbírálásakor az alapítvány kuratóriuma előnyben részesíti azokat,
- akiknek tanulmányi eredményük megfelelő
- akiknek szociális helyzetük indokolja
- akik közösségi tevékenységükkel kivívták társaik elismerését
- akik a tanulás mellett szakmai vagy egyéb munkát végeznek
 
A pályázat tartalma: Formanyomtatványa nincs az alapítványnak.
A/4-es lapon benyújtandó kérelem és részletes, bemutatkozó önéletrajz,
tanulmányi eredményeket, szociális helyzete igazoló dokumentumok másolatai
közösségi munkát, publikációkat illetve egyéb tevékenységeket igazoló dokumentumok
 
A legjobb pályázókat a kuratórium ösztöndíjban vagy egyszeri pénztámogatásban részesíti
 
A pályázatok beérkezési határideje a kért dokumentumokkal (e-mailen, vagy postán feladva,
vagy személyesen átadva)
 
2020. április 03.
 
Cím: Sádt Győző Alapítvány 1114 Budapest, Bartók Béla út 60.
Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a nyertes pályázókat a kuratórium értesíti.