Eseti pályázat

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S   !

 

A  Sádt  Győző  Alapítvány  -  közhasznú szervezet  -  pályázatot  hirdet  a  Corvinus Egyetem hallgatói részére nyelvvizsga díj kifizetésére:  

  • angol vagy német általános
  • angol vagy német gazdasági szaknyelvi  C/1  komplex nyelvvizsgára
  • igény szerint a Corvinus Nyelvvizsga Központban
  • sikeres nyelvvizsga esetén visszajáró összeget az alapítvány átengedi a hallgatónak

 

A pályázat elbírálásakor az alapítvány kuratóriuma előnyben részesíti azokat,  akiknek szociális helyzetük indokolja. 

A pályázat beadásához az alapítványnak nincs formanyomtatványa.

A/4-es lapon benyújtott kérelem, és  a szociális helyzetet igazoló dokumentumok másolatai szükségesek. 

A pályázatok  beérkezési határideje  a kért dokumentumokkal (e-mailen) 

 

                                    2021.   április   06.

 

e-mail: sadtgyozoalapitvany@t-online.hu     vagy    sadt.zsuzsa@t-online.hu

honlap:  www.sadtgyozoalapitvany.hu

telefon:  06-20-3295321