MEGHÍVÓ

                                                             M E G H Í V Ó 

A Sádt Győző Alapítvány 2020.július 09-én 17 órakor tartandó kuratóriumi ülésére: (személyesen vagy online - a helyzetnek megfelelően)                        

Napirendi pontok:

                            1.   Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása

                            2.   Új elnök: Ceglédi György köszöntése, +Zeke Gyula úrra emlékezés, 28 évig folytatott                                      munkája értékelése. Alapító okirat módosításáról beszámoló.

                            3.   3 új kuratóriumi tag: Andó Brigitta, Andó Szabolcs, Gyöngyösi László köszöntése,                                            bemutatkozásuk. Bejelentés: Trizna István - Amerikába áttelepülése miatt 28 év után                                      lemondott tagságáról, Rózsa Gábor egyéb megbizatásai miatt nem tudta tovább                                              vállalni.

                            4.   Beszámoló a működési pályázatok helyzetéről

                            5.   Beszámoló az alapítvány 2019. évi  pénzügyi helyzetéről

                            6.   A koronavírus járvány következményének hatása: az eredményhirdetés                                                            módosításának megbeszélése

                            7.   A beérkezett  42  db. pályázat elbírálása

                            8.   Egyéb

    Budapest, 2020. június 03. 

                                                                          Sádt Edéné