Átláthatóság

A Sádt Győző Alapítvány az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének tagja, az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexét magára nézve kötelezőnek fogadja el.