Panaszkezelési szabályzat

                   PANASZKEZELÉSI   SZABÁLYZAT

Partnereink számára lehetőséget biztosítunk panaszaik, észrevételeik, javaslataik benyújtására.

Panaszbejelentést az alábbi  e-mail címen tehet

sadtgyozoalapitvany@t-online.hu

Telefonon, faxon és személyesen is megteheti észrevételeit, javaslatait:

Telefonszám:                06-1-4666252

Faxszám:                       4666-252

Cím:                               1114 Budapest, Bartók Béla út 60.

Személyes ügyfélfogadás:     előzetes egyeztetés alapján  lehetséges

A panaszkezelés szabályai:

A panaszokat, reklamációkat közvetlenül a kuratórium elnökének kell írásban benyújtani a panasz alapjául szolgáló ok keletkezéséről, illetve annak tudomásra jutásától 2 munkanapon belül.

Az elnök a panasz beérkezésekor azt azonnal regisztrálja, és a lehető legrövidebb időn belül , de maximum  15  napon belül tájékoztatja álláspontjáról a panaszost. A panasztevőnek joga van az őt érintő iratokba betekinteni, joga van a panasz elbírálásáról tájékoztatást kapni, joga van  kérni adatainak bizalmas kezelését. Az adott iratokat tárolni kell legalább 5 évig az alapítvány irodájában.Az esetleges helyesbítő tevékenység indításáról, az eredményről, határidőről tájékoztatni kell a reklamálót.

A hivatalos iratokba való betekintés módja:

Előzetesen telefonon, vagy faxon, vagy e-mailen egyeztetett időben  az Alapítvány címén mód van az iratok betekintésére hétköznapokon   9  és  18  óra között.

           link:   http://www.sadtgyozoalapitvany.hu/panaszkezeles